Ban giám khảo

Ban giám khảo của Hoa khôi xứ Mường 2019 là những chuyên gia hoặc nhân vật phù hợp với tiêu chí lựa chọn và quy định bắt buộc của  Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình – đơn vị cấp phép tổ chức cuộc thi. Những vị trí thành viên BGK sẽ bao gồm các lĩnh vực sau đây: Xã hội học, Văn hóa học, Nhân trắc học, Mỹ thuật học, Nhiếp ảnh gia và Nghệ thuật biểu diễn.

Danh sách BGK  Hoa khôi xứ Mường 2019  sẽ được cập nhật…