Khảm trai Chuôn Ngọ-Chuyện đời chuyện nghề

Khảm trai Chuôn Ngọ là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng tại huyện Phú Xuyên - Hà Nội. Với bàn tay khéo léo, tỉ mẩn của các nghệ nhân, những tác phẩm có tính nghệ thuật cao đã ra đời, mang lại những giá trị tinh thần và vật chất cho người dân Phú Xuyên nói riêng và cả nước nói chung.


Nguồn: Truyền hình nhân dân
Tác giả: gploan