Hà Thị Hồng.

424 Lượt xem

 

Thí sinh mang mã s? 015.
Sinh ngày 05/10/1996
Cân n?ng: 54 kg
Chiêù cao 1m71
S? ?o 3 vòng 98.65.93
Tài n?ng ??ng ký d? thi .Hát
S? thích ho?t ??ng các ch??ng trình v?n hoá c?ng ??ng.
Là 1 cô gái n?ng ??ng .thông minh ,?ang là sinh viên ??i h?c V?n Hoá hà n?i.hy v?ng H?ng s? mang l?i nhi?u b?t ng? cho ch??ng trình.

 

offiziellairmaxoffiziellairmax