Vi Diệp Linh

346 Lượt xem

Thí sinh mã s? 013 :
H? và tên : Vi Di?p Linh
Sn : 29-08-1994
Quê quán : Th? Xuân – Thanh Hóa
Chi?u cao 1m75. Cân n?ng 59
S? ?o ba vòng :86-63-93
Hi?n ?ang là sinh viên tr??ng cao ??ng ?i?n L?c
S? thích : nghe nh?c ballad , Du L?ch , N?u ?n . D? thi tài n?ng : ca hát

air max schwarzair max schwarz